Bình Minh là ngôi nhà thứ 2 của tôi.

Ở tập thể đúng ra chỉ nói chuyện công việc nhưng nếu xung quanh là sự quan tâm của những người đồng nghiệp có trái tim và tình yêu công việc thì thời gian không còn là con số khô khan tám tiếng mỗi ngày. Lúc ấy nơi làm việc đã như thể một gia […]

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt

Để Công ty trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững thì hơn lúc nào hết việc xây dựng văn hóa công ty càng trở nên có vai […]