BÀN ĐẦM V3500VE

Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
14 m
Công suất thảm:
1.00 tấn/h
Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
14 m
Công suất thảm:
1.00 tấn/h

Kích thước

 

Chiều rộng cơ sở 1,75 m
Chiều rộng làm việc tối đa 4,70 m
Độ dầy tấm bàn đầm 12 mm
Chiều rộng làm việc, tăng giảm bằng thuỷ lực 3,50 m
Chiều rộng làm việc tối thiểu 0,70 m

Thông số kỹ thuật

 

Tải trọng:
Trọng lượng vận hành 1,45 tấn
Hệ thống sấy:
Kiểu sấy Sấy điện
Độ đầm nèn:
Phần tử đầm nèn Bàn là rung
Góc mui luyện -2,5% đến +4,5%
Tần số băm n/a
Tần số rung 3.000 rpm

 

Sản phẩm liên quan