Bánh dẫn hướng

Bàn đầm cơ sở:
2,53 m
Thảm dày tối đa:
31 cm
Bàn đầm tối đa:
10 m
Công suất thảm:
880 tấn/h
Bàn đầm cơ sở:
2,53 m
Thảm dày tối đa:
31 cm
Bàn đầm tối đa:
10 m
Công suất thảm:
880 tấn/h

Dimensions

 

 

Working width, hydraulic extendable3.50 m
Working width, minimum (with reducing shoe)0.70 m
Front ramp angle15°
A. Wheelbase1.60 m
B1. Width, max.3.15 m
B2. Width, standard1.80 m
B3. Width, center of wheels1.45 m
H1. Height, max.3.60 m
H2. Height, transport2.92 m
H3. Height2.40 m
H4. Dumping height0.50 m
L1. Length4.99 m
L2. Length, hopper1.99 m

Thông số kỹ thuật

 

 

Working width, hydraulic extendable3.50 m
Working width, minimum (with reducing shoe)0.70 m
Front ramp angle15°
A. Wheelbase1.60 m
B1. Width, max.3.15 m
B2. Width, standard1.80 m
B3. Width, center of wheels1.45 m
H1. Height, max.3.60 m
H2. Height, transport2.92 m
H3. Height2.40 m
H4. Dumping height0.50 m
L1. Length4.99 m
L2. Length, hopper1.99 m
Sản phẩm liên quan