Năm sản xuất:
2007
Đơn giá:
Liên hệ
Số giờ hoạt động:
10.434
Xuất xứ:
Nhật Bản

Dimensions

 

 

Working width, hydraulic extendable 3.50 m
Working width, minimum (with reducing shoe) 0.70 m
Front ramp angle 15°
A. Wheelbase 1.60 m
B1. Width, max. 3.15 m
B2. Width, standard 1.80 m
B3. Width, center of wheels 1.45 m
H1. Height, max. 3.60 m
H2. Height, transport 2.92 m
H3. Height 2.40 m
H4. Dumping height 0.50 m
L1. Length 4.99 m
L2. Length, hopper 1.99 m

Phạm vi

Cần chính
Phạm vi Tay cần tiêu chuẩn
5,65 m
a – Bán kính đào lớn nhất 3.50 m
b – Bán kính đào lớn nhất trên mặt đất 0.70 m
c – Chiều sâu đào lớn nhất 15°
d – Chiều cao đào lớn nhất 1.60 m
e – Chiều cao đổ lớn nhất 3.15 m
f – Chiều cao đổ nhỏ nhất 1.80 m
g – Chiều sâu đào vách đứng 1.45 m
h – bán kính quay toa nhỏ nhất 3.60 m
i – Chiều ngang đào trên mặt đất 2.92 m
j – Chiều sâu lớn nhát 2,4 m 2.40 m
Dung tích gầu ISO heaped m3 0.50 m

Sản phẩm liên quan