Năm sản xuất:
2006
Đơn giá:
Liên hệ
Số giờ hoạt động:
7.743
Xuất xứ:
Nhật Bản

Dimensions

 

 

Working width, hydraulic extendable3.50 m
Working width, minimum (with reducing shoe)0.70 m
Front ramp angle15°
A. Wheelbase1.60 m
B1. Width, max.3.15 m
B2. Width, standard1.80 m
B3. Width, center of wheels1.45 m
H1. Height, max.3.60 m
H2. Height, transport2.92 m
H3. Height2.40 m
H4. Dumping height0.50 m
L1. Length4.99 m
L2. Length, hopper1.99 m

Phạm vi

Cần chính
Phạm viTay cần tiêu chuẩn
5,65 m
a – Bán kính đào lớn nhất3.50 m
b – Bán kính đào lớn nhất trên mặt đất0.70 m
c – Chiều sâu đào lớn nhất15°
d – Chiều cao đào lớn nhất1.60 m
e – Chiều cao đổ lớn nhất3.15 m
f – Chiều cao đổ nhỏ nhất1.80 m
g – Chiều sâu đào vách đứng1.45 m
h – bán kính quay toa nhỏ nhất3.60 m
i – Chiều ngang đào trên mặt đất2.92 m
j – Chiều sâu lớn nhát 2,4 m2.40 m
Dung tích gầu ISO heaped m30.50 m

Sản phẩm liên quan