Dung tích gầu :
1,2 m3
Chiều dài cần:
6,02 m
Tải trọng :
25,4 Tấn
Chiều dài tay cần :
2,98 m
Dung tích gầu:
1,2 m3
Chiều dài cần:
6,02 m
Tải trọng :
25,4 Tấn
Chiều dài tay cần:
2,98 m

Kích thước

Đơn vị: mm
Tay cầnNgắn
2,5 m
Tiêu chuẩn
2,98 m
AChiều dài tổng thể10.27010.210
BChiều cao tổng thể (đỉnh cần)3.3403.180
CChiều rộng tổng thể3.190
DChiều cao tổng thể (đỉnh cabin)3.040
EKhoảng sáng đối trọng1.090
FKhoảng sáng gầm460
GBán kính đuôi xe3.100
G’Khoảng cách từ tâm quay toa tới đối trọng3.070
HKhoảng cách giữa tâm bánh sao và bánh dẫn hướng3.850
IChiều dài bánh xích4.640
JChiều rộng cơ sở2.590
KChiều rộng bánh xích600
LChiều rộng khoang máy2.980

Phạm vi làm việc

Đơn vị: m
Cần5,65 m
Tay cầnNgắn
2,5 m
Tiêu chuẩn
2,98 m
aBán kính đào tối đa9,8910,3
bBán kính đào tối đa trên mặt đất9,7210,14
cChiều sâu đào tối đa6,527
dChiều cao đào tối đa9,659,79
eChiều cao đổ lớn nhất6,726,88
fChiều cao đổ nhỏ nhất3,032,55
gChiều sâu đào vách đứng tối đa5,826,15
hBán kính quay toa nhỏ nhất3,913,91
iChiều ngang đào trên mặt đất4,25,26
jChiều sâu lớn nhất 2,4 m (đường đào mức 8)6,326,82
Dung tích gầu1,21,0

Sản phẩm liên quan