Dung tích gầu :
0,11 m3
Chiều dài cần:
2,47 m
Tải trọng :
3,6 Tấn
Chiều dài tay cần :
1,37 m
Dung tích gầu:
0,11 m3
Chiều dài cần:
2,47 m
Tải trọng :
3,6 Tấn
Chiều dài tay cần:
1,37 m

Kích thước

 

Phạm vi làm việc

Đơn vị: mm
Cần 2,47 m
Tay Cần 1,37 m
a Bán kính đào tối đa 5.350
b Bán kính đào tối đa trên mặt đất 5.200
c Chiều sâu đào tối đa 3.050
d Chiều cao đào tối đa 4.870
e Chiều cao đổ lớn nhất 3.490
f Chiều cao đổ nhỏ nhất 1.310
g Chiều sâu đào vách đứng tối đa 2.470
h Bán kính quay toa nhỏ nhất 2.320
i Chiều ngang đào trên mặt đất(cao/sâu) 395/320

Sản phẩm liên quan