Dung tích gầu :
0,11 m3
Chiều dài cần:
2,47 m
Tải trọng :
3,6 Tấn
Chiều dài tay cần :
1,37 m
Dung tích gầu:
0,11 m3
Chiều dài cần:
2,47 m
Tải trọng :
3,6 Tấn
Chiều dài tay cần:
1,37 m

Kích thước

 

Phạm vi làm việc

Đơn vị: mm
Cần2,47 m
Tay Cần1,37 m
aBán kính đào tối đa5.350
bBán kính đào tối đa trên mặt đất5.200
cChiều sâu đào tối đa3.050
dChiều cao đào tối đa4.870
eChiều cao đổ lớn nhất3.490
fChiều cao đổ nhỏ nhất1.310
gChiều sâu đào vách đứng tối đa2.470
hBán kính quay toa nhỏ nhất2.320
iChiều ngang đào trên mặt đất(cao/sâu)395/320

Sản phẩm liên quan