Năm sản xuất:
2011
Đơn giá:
Liên hệ
Số giờ hoạt động:
9.762 giờ
Xuất xứ:
Nhật Bản / Dòng máy chuyên làm đá - phá dỡ

Phạm vi

Cần chính
Phạm viTay cần tiêu chuẩn
5,65 m
a – Bán kính đào lớn nhất3.50 m
b – Bán kính đào lớn nhất trên mặt đất0.70 m
c – Chiều sâu đào lớn nhất15°
d – Chiều cao đào lớn nhất1.60 m
e – Chiều cao đổ lớn nhất3.15 m
f – Chiều cao đổ nhỏ nhất1.80 m
g – Chiều sâu đào vách đứng1.45 m
h – bán kính quay toa nhỏ nhất3.60 m
i – Chiều ngang đào trên mặt đất2.92 m
j – Chiều sâu lớn nhát 2,4 m2.40 m
Dung tích gầu ISO heaped m30.50 m

Sản phẩm liên quan