Dung tích gầu :
0,14 m3
Chiều dài cần:
2,985 m
Tải trọng :
4,7 Tấn
Chiều dài tay cần :
1,4 m
Dung tích gầu:
0,14 m3
Chiều dài cần:
2,985 m
Tải trọng :
4,7 Tấn
Chiều dài tay cần:
1,4 m

Kích thước

 

Phạm vi

Đơn vị: mm
Cần2,985 m
Tay Cần1,40 m
aBán kính đào tối đa5.980
bBán kính đào tối đa trên mặt đất5.830
cChiều sâu đào tối đa3.620
dChiều cao đào tối đa5.760
eChiều cao đổ lớn nhất4.180
fChiều cao đổ nhỏ nhất1.860
gChiều sâu đào vách đứng tối đa2.870
hBán kính quay toa nhỏ nhất2.220
iChiều ngang đào trên mặt đất(cao/sâu)375/385

Sản phẩm liên quan