Dung tích gầu :
0,14 m3
Chiều dài cần:
2,985 m
Tải trọng :
4,7 Tấn
Chiều dài tay cần :
1,4 m
Dung tích gầu:
0,14 m3
Chiều dài cần:
2,985 m
Tải trọng :
4,7 Tấn
Chiều dài tay cần:
1,4 m

Kích thước

 

Phạm vi

Đơn vị: mm
Cần 2,985 m
Tay Cần 1,40 m
a Bán kính đào tối đa 5.980
b Bán kính đào tối đa trên mặt đất 5.830
c Chiều sâu đào tối đa 3.620
d Chiều cao đào tối đa 5.760
e Chiều cao đổ lớn nhất 4.180
f Chiều cao đổ nhỏ nhất 1.860
g Chiều sâu đào vách đứng tối đa 2.870
h Bán kính quay toa nhỏ nhất 2.220
i Chiều ngang đào trên mặt đất(cao/sâu) 375/385

Sản phẩm liên quan