Dung tích gầu :
0,4 m3
Chiều dài cần:
3,84 m
Tải trọng :
7,2 Tấn
Chiều dài tay cần :
1,71 m
Dung tích gầu:
0,4 m3
Chiều dài cần:
3,84 m
Tải trọng :
7,2 Tấn
Chiều dài tay cần:
1,71 m

Kích thước

 

Đơn vị: mm
Tay cần1,71 m
AChiều dài tổng thể6.540
BChiều cao tổng thể (đỉnh cần)2.650
CChiều rộng tổng thể2.320
DChiều cao tổng thể (đỉnh cabin)2.680
EKhoảng sáng đối trọng745
FKhoảng sáng gầm360
GBán kính đuôi xe1.750
G’Khoảng cách từ tâm quay toa tới đối trọng1.750
HKhoảng cách giữa tâm bánh sao và bánh dẫn hướng2.210
IChiều dài bánh xích2.830
JChiều rộng cơ sở1.870
KChiều rộng bánh xích450
LChiều rộng khoang máy2.180
MChiều cao lưỡi ủi (trên/dưới)475 / 305

Phạm vi làm việc

Đơn vị: m
Cần3,84 m
Tay Cần1,71 m
aBán kính đào tối đa6,47
bBán kính đào tối đa trên mặt đất6,31
cChiều sâu đào tối đa4,17
dChiều cao đào tối đa7,39
eChiều cao đổ lớn nhất5,32
fChiều cao đổ nhỏ nhất2,52
gChiều sâu đào vách đứng tối đa3,74
hBán kính quay toa nhỏ nhất1,79
iChiều ngang đào trên mặt đất2,85
jChiều sâu lớn nhất 2,4 m (đường đào mức 8)3,81
Dung tích gầu (m3)0,4

Sản phẩm liên quan